Enez Kolon kiriş birleşim bölgesi güçlendirme

Edirne Enez Kolon kiriş birleşim bölgesi güçlendirme

Edirne ilçesi Enez, tarihi zenginlikleriyle ön plana çıkan bir beldedir. Ancak, zamanla oluşan yapısal sorunlar, özellikle Kolon Kiriş birleşim bölgelerinde güçlendirme ihtiyacını doğurmuştur. Bu bölgelerde yapılan güçlendirme çalışmaları, tarihi dokunun korunmasını ve binaların dayanıklılığını artırmayı hedefler. Enez’in kültürel mirasıyla uyumlu bir şekilde gerçekleştirilen güçlendirme projeleri, hem estetik değeri korur hem de binaların gelecekteki risklere karşı direncini artırır. Tarihi ve yapısal birleşimi güçlendirmek, Enez’in sürdürülebilir bir şekilde yaşatılmasına katkı sağlar.