Karaman Kolon deformasyon onarımı

Karaman Kolon deformasyonu, kolonda meydana gelen anormal eğriliklerdir. Bu deformasyonlar, kolondaki omurlar arasındaki mesafenin bozulmasına neden olur. Onarımı, kolondaki eğriliklerin düzeltilmesi ve kolondaki hareketliliğin sağlanmasıyla gerçekleştirilir. Onarım süreci, cerrahi ve …